8 motivi per scegliere Ferrero Legno
//green
Go into the Nature!
EKOLOGICKÝ DOPAD

Go into the nature! FerreroLegno staví dnes svoji budoucnost s pŘesnÝm zamĔřením na ekologii, na zdraví a na bezpeČnost pracovního místa.

Vytápě Pro vytápění závodu využívá FerreroLegno systém na biomasu: při spalování rostlinných materiálů se dosáhne vysokého výkonu při nižších emisích kysličníku uhelnatého a zároveň se omezí použití neobnovitelných energetických zdrojů. Energie V roce 2011 byl uveden do provozu první fotovoltaický systém umístěný na střeše s výrobní plochou 20000 m2, složený z 2180 panelů z krystalického křemíku. Instalovaný výkon 534 Kw stačí pokrýt většinu energetické spotřeby v novém závodě. Takto jsme zabránili úniku emisí 310.000 kg Co2 do ovzduší. Odpad Jedním z cílů, které si výrobce FerreroLegno klade, je omezování tvorby odpadu. Aktivně se zapojuje do diferencovaného sběru odpadu a ve výrobním procesu recykluje 80% z celkového množství vyprodukovaného odpadu. Papír FerreroLegno věnuje pozornost používání papíru: díky integrovanému informačnímu systému je možné zadávat objednávky prostřednictvím internetu a automatické plánování výroby i spedice je významnou úsporu kancelářského papíru. Kromě toho se ve FerreroLegno používá jen papír s certifikátem FSC. Označení FSC identifikuje veškeré výrobky, které obsahují dřevo pocházející z lesů spravovaných zodpovědným a správným způsobem v souladu s přísným ekologickým, sociálním a hospodářským standardem.FSC

© 2019 FerreroLegno - P. Iva 00666220041 - Company Info - Privacy

Concept & Design by Nitida - Powered by Blulab