8 motivi per scegliere Ferrero Legno
//Focus on
Claudio Diatto
UMĔNÍ NÁS OSVOBUZUJE OD BOLESTI

Claudio Diatto, umění nás osvobuzuje od bolestiClaudio Diatto

Claudio Diatto se narodil v Turíně roku 1953. Po ukončení studií na Uměleckém gymnáziu Akademie Albertina studoval na fakultě architektury na Vysokém učení technickém v Turíně. Na začátku 80. let pokračoval ve své odborné přípravě ve Francii, v ateliéru Fersen, v Antibes, vedeném Američankou Judith Foxovou, zúčastnil se rovněž výstavy v Paříži s ateliérem Galerie Le Breton Rue Dauphine či výstavy v Národním muzeu Saint Jean v Nogeng le Rotrou. V devadesátých letech se umělec usadil v obci Dogliani, kde žije a pilně pracuje s cílem nalézt ikonický kód inspirovaný krajem Langa. Sérigrafie, papercut, papírové vystřihovánky, dřevěné a kovové formy, kresby: tvorba Claudia Diatta vypráví o dlouhé a rozmanité umělecké dráze, kterou dokázal okouzlit Itálii, propojit se se zahraničím a dobýt čínu. Výstava Diattovy tvorby s názvem "Borderline" se konala v Tianjin od 30. dubna do 16. května a pak od 22. do 29. května v Pekingu. Díky úspěchu, s nímž se umělcova tvorba setkala, byl Diatto pozván vystavovat i ve městech Chongqing a v šanghaji. Claudio nám poskytl rozhovor ve svém ateliéru v Dogliani, kde momentálně sídlí.
1) Jak ve Vaší tvorbě interpretujete vztah mezi člověkem a přírodou?
Jediným možným způsobem: vcelku, protože jsme nerozlučně spojeni stejným osudem a buď se společně zachráníme nebo společně zahyneme. Mého stylizovaného človíčka, který neustále hledá v lese křehkou červenou niť nebo se zachraňuje cestou na měsíc a ke hvězdám, lze přirovnat k homérskému hrdinovi, poslednímu obránci tohoto snu o záchraně.

2) Proč je možné považovat umění za terapii?
Protože nám pomáhá porozumět a tím se i osvobodit a může nám ulevit od bolesti.

3) Kdy jsou naše ruce "plodné"?
Když dosáhnou poznání možnosti "dělat" a pustí se do akce; tato možnost je dána všem, ale téměř vždy jsme to my sami, kdo si ji odpírá.

4) Jakým způsobem komunikuje čína s Itálií prostřednictvím umění?
Moje papercut ve skutečnosti nenavazují na čínskou kulturu a tradici, papírové vystřihovánky i technika je ve své podstatě jiná. Setkání obou technik bylo přirozené a podařilo se díky ochotě a intelektuální zvídavosti kvalifikovaného čínského publika, které dokázalo přijmout tuto neúmyslnou kontaminaci tím, že si mou západní vizi new pop vyložilo jako nový způsob interpretace své tisícileté historie.

5) Jakým způsobem se ve tvorbě odráží vliv kraje Langa ?
V oblasti Langa jsem našel místo které jsem zvolil pro svou práci a po třiceti letech mohu potvrdit, že jsem zde našel kořeny, které jsem předtím neznal. Ve znacích, které změny ročních období a lidské práce nechávají na obdělávaném venkově, je možčíst jako v knize odkazy mnohých protagonistů historie umění 19. století.
Chtěl bych se dopracovat k tomu, aby se mi podařilo zorganizovat "ikonový kodex oblasti Langa", který bude pomocí mého grafického jazyka shrnovat a vyjadřovat tento druh emoce.

6) K jakému z Vašich děl jste nejvíce přilnul?
Vždycky k tomu budoucímu, na němž právě pracuji a které mi umožňuje vyzkoušet nová řešení a trochu posunout obzory, je to jediný způsob k tomu, jak někam dojít, který znám.
Claudio Diatto

© 2019 FerreroLegno - P. Iva 00666220041 - Company Info - Privacy

Concept & Design by Nitida - Powered by Blulab