8 motivi per scegliere Ferrero Legno
//Focus on
Ale barvy...jsou statické nebo dynamické ?
ZAŘIZOVAT BAREVNOSTÍ

Ale barvy...jsou statické nebo dynamické? ŽLUTÁ je barvou světla, vnitřnňho i vnějšňho, vyzařuje z jednoho bodu a zobrazuje to, co bylo předtňm skryto, oddaluje strach z neznáma. Aktivnň.
MODRÁ otevňrá prostor nekonečna, do něhož se lze ponořit a propadnout, podle svého odstňnu s sebou nese svěžest nebo chlad. Vytvářň před pozorovatelem prostor. Uklidňujňcň.
Modrá a žlutá jsou jedna bez druhé nemožné. Ze žluté vzniká oranžová, přes rumělkově červenou až po šarlatovou, jako slunce, které se postupně zabarvuje. Modrá vytvořň z fialově modré fialově červenou, jako obloha, která se při rozedněnň setkává se zemň.
ZELENÁ je barvou klidu, dosaženého smňru, nejde ani kupředu ani nazpět. Je mňstem, ve kterém činnost i uvolněnň docházň k uspokojenň. Vyrovnaná.
PURPUROVÁ je dynamickým vyváženňm nekončňcňho hledánň sebe sama.

Itten

ITTENŮV BAREVNÝ KRUH Je pomůckou při hledání nejvhodnější barevné kombinace. Základním pravidlem je nalézt vztah mezi barvami tak, aby nedošlo k nesouladu ve vnímání: pokud použijeme různé odstíny stejné barvy, dosáhneme harmonie, při použití barev ležících v kruhu naproti sobě získáme příjemný barevný kontrast k doplnění například červená je v Ittenově kruhu barevným doplňkem zelené a modrá je doplňkem oranžové.

© 2019 FerreroLegno - P. Iva 00666220041 - Company Info - Privacy

Concept & Design by Nitida - Powered by Blulab